دهه فجر خوش آمدی

متن زیر توسط دانش آموز خوب کلاس ششم محمد رضا زائری تهیه شده که من از ایشان تشکر می کنم .

دهه فجر خوش آمدی که با آمدنت عطر آزادی به جای بوی باروت در فضای میهن اسلامی مان پیچید قفس ها شکسته شد و نفس ها از زندان سینه ها رهایی یافت پیروزی انقلاب اسلامی ایران بدون شک معجزه ای الهی بود که به دست مردپاکی از سلاله ی رسول خدا (ص)به انجام رسید و چشم امید مظلومان ومستضعفان جهان را به خود خیره ساخت تاثیرسریع انقلاب اسلامی در منطقه و براشفتن شعله خشم مردم مسلمان وغیر مسلمان در بسیاری کشورهای تحت سلطه استمار گواه روشنی بر این مدعاست زیرا در کمترمقطعی از تاریخ شاهد پیروزی و تاثیرگذاری قاطع جنبشی صرفا مردمی بوده ایم اکنون که درمقطع خاصی از تاریخ تحولات جهان و همچنین در موقعیت حساس و سر نوشت سازی از دوران انقلاب اسلامی قرار گرفته ایم مسئولیت ما ایجاب می کند تا واقعیت ها ریشه ها و آثارگوناگون انقلاب را در ابعاد سیاسی اقتصادی وفرهنگی بشناسیم تا بتوانیم با برنامه ریزی حساب شده ارکان انقلاب را تثبیت کنیم استمرارهر جنبشی به زنده نگه داشتن انگیزه های اصلی آن جنبش وابسته است انگیزه اصلی مردم مسلمان ایران در رویا رویی با طاغوت عبارت بود از تلاش برای ایجاد استقلال فرهنگی ازادی سیاسی وجمهوری اسلامی با تحلیل دقیق این انگیزه ها در مرحله نظر سپس برنامه ریزی عملی برای اجرای آن ها درسطح اجتماع می توانیم دوام انقلابمان را تامین کنیم راز انحراف هر نهضتی در انحراف از آرمان ها و ریشه های استوار آن نهضت نهفته است به عنوان مثل نهضتی که بر پایه اقتصاد و با اعتماد بر پول پول داران استوار است با کاهش امکانات مادی رو به انحطاط خواهد گذاشت وبلعکس نهضتی که ایمان وعقیده در آن بیشترین اهمیت را دارد گرچه از تاثیرعوامل اقتصادی بر کنار نیست اما تهاجم فرهنگی برنده ترین سلاح در قطع ریشه های آن است .

محمد رضا زائری دانش آموز کلاس ششم

/ 1 نظر / 13 بازدید
حسین ترکاشوند

باسلام مطالعه کردم هم من وهم خانواده ام خوشمان آمد ممنون[لبخند]