کاردستی گل کاغذی

کاردستی گل کاغذی
ابتدا دست خود را روی برگه گذاشته و دورالگو دست خود را با مداد بر روی کاغذ بکشید،

3 بار این کار را انجام دهید که 3 الگو بدست آورید.سپس دور آن را با قیچی ببرید.

 الگو ها را از قسمت مچ لوله کنید .

الگو ها را از قسمت انگشتان بوسیله قیچی فر دهید.

 

سیم های تزیینی پرز دار را به شکل پرچم گل و ساقه در بیاورید.

 سیم های تزیینی پرز دار را داخل گلها بگذارید و سپس دور آن را چسب بزنید.


 

 

 

 

/ 0 نظر / 72 بازدید