پست های ارسال شده در دی سال 1391

احترام

احترام را باید:               در خانه آموخت؛                                در مدرسه تمرین کرد؛                                                            در جامعه کامل نمود.   
/ 2 نظر / 18 بازدید

نهم دی

نهـــــــــــــــــــم دیـــــــــــــــــمـــــــــــاهروز مـــــلّـــــــــــی بصیرت و میثاق با ولایت گرامیــــــــــــــــــباد
/ 0 نظر / 24 بازدید