بچه های دوست داشتنی

بچه ها به پنج دلیل دوست داشتنی اند:

1_گریه می کنند چون گریه کلید بهشته

 2_قهرکه می کنند زود آشتی می کنند چون کینه ندارند

 3_چیزی که می سازند زود خراب می کنند چون به دنیا دلبستگی ندارند.

4_با خاک بازی می کنند چون تکبر ندارند

 5_خوراکی که دارند زود می خورند و برای فردا نگه نمی دارند چون آرزوهای دراز ندارند.

/ 0 نظر / 16 بازدید