ز نیرو بود مرد را راستی

تو این عکس محمدی  رو می بینید که داره با الهی نیا نیروشون رو آزمایش می کنند

زور آزمایی ادامه داره

بحث موازنه نیرو ( کلایی و فارسی با ندرلو)

وارد کردن نیرو به اجسام بوسیله هل دادن(مسلمی و شریفی)

این دفعه همون مطلب البته با دوقلو های کلاس (مصطفی و علی)

باز هم زور آزمایی (قزاقی و جمالو)

وارد کردن نیرو از طریق کشیدن (افتخاری و کاوسی)

وارد کردن نیرو از طریق هل دادن(صابر و نعیمی)

/ 1 نظر / 567 بازدید
ایرانی

متاسفم بررای این دانش آموزا و برای شما که آموزگار مملکت ما شما هستید