حکم قهرمانی

سلام

یه خبر بسیار خوب برای شما دارم و اون اینکه بچه های خوب مدرسه تو مسابقات

آمادگی جسمانی تونستن رتبه اول رو کسب کنندویک حکم قهرمانی در یافت کنند

که در همین جا من از آموزگار خوب ورزش آقای مختاری که بسیار در زمینه فعالیت های

ورزشی تلاش می کنه و مدیریت محترم مدرسه جناب آقای فقیه و کادر دفتری آقایان

عبادی فتوتی ، چراغی و حسینی تشکر می کنم و امیدوارم در تمام مراحل زندگی

موفق باشند. ضمنا تصویر حکم قهرمانی رو واسه شما خوبان گذاشتم تا ببینید.

 

/ 0 نظر / 228 بازدید