نمرات علوم نوبت اول

ترکاشوند 20  صابر 20  حیدری 20  پور حسین  20  اسماعیلی 20 کلایی 20 

کاوسی 20

فارسی 20  حکیمی  20 رضوانی20 علی قاسم فام 20 مصطفی قاسم فام 20  

 نصیری 20

شریفی 20

افتخاری 20 الهی نیا 20 مسلمی 19.5 امدادی 19.5 عزتی 19.5  آژند 19.5

سهرابی 19.5

سلطانی 18.5 آمره 18.5 بخشی 18  نعیمی 17.5 معصومیان 17.5 قزاقی 17.5 

صادقی 17.5 سیدی 17.5 غلامی 16.5 جمالو 16.5 ندرلو 15 محمدی 10

/ 1 نظر / 49 بازدید
محمد جواد نصیری

سلام آقای سادات نمرات را دیدم ولی نمره من در آنها نبود.