منش معلم ما

منش معلم ما

 

امتحان می گرفت ......... امّا انتقام نمی گرفت

درس می داد .......... امّا زجر نمی داد

تکلیف می کرد .......... امّا تهدید نمی کرد

تحسین می کرد.......... امّا تملّق نمی گفت

وعده می داد .......... امّا منتظر نمی گذاشت

حرف می زد ........ امّا حراّف نبود

بله می گفت ......... امّا فراموش نمی کرد

نه می گفت .......... امّا هرگز نمی گفت

قاطعیت داشت ........... امّا لجاجت نمی کرد

باصراحت بود ............ امّا گستاخ نبود

/ 5 نظر / 14 بازدید

اقاسادات شعرتون روخوندم خیلی زیبا بودممنون[چشمک]

عزتی

با سلام ممنون از سلیقه ی شما واقا معلم بسیار خوبی هستید[هورا]

علی اکبر امدادی

با سلام واقعا خصوصیات یک معلم همین شعر است

عزتی

باسلام واقا سایت لذت بخشی دارید[پلک]

lمحمدحامدشریفی

سلام اخلاق معلم ما عالی است[تایید]